ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด

- เขตปลูกยางเดิม ใช้สูตร 20-8-20
- เขตปลูกยางใหม่ ใช้สูตร 20-10-12

ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีด

- ทุกเขตปลูกยาง ใช้สูตร 30-5-18
- เขตปลูกยางเดิม และเขตปลูกยางใหม่ ใส่ปุ๋ยครั้งละ 500 กรัมต่อต้น ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก ใส่ต้น ฤดูฝน หลังยางผลัดใบในขณะที่ยังเป็นใบเพส    ครั้งที่สอง ใส่ก่อนใบยางจะแก่

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

- แม่ปุ๋ยที่แนะนำให้ใช้ เป็นแม่ปุ๋ยที่สะดวกในการจัดซื้อและราคาถูก ได้แก่ DAP (18-46-0) MOP (0-0-60) และ ยูเรีย (46-0-0)

ตัวอย่างการผสมปุ๋ยสูตรต่าง ฯ ใช้เอง จำนวน 100 กิโลกรัม จากแม่ปุ๋ยทั้ง 3 ชนิด

สูตรปุ๋ย DAP (18-46-0) MOP (0-0-60) UREA (46-0-0)
20-8-20 18 34 38
20-10-12 22 20 36
30-5-18 10 30 60

ปุ๋ยผสมใช้เองไม่แนะนำให้ใช้สารตัวเติม

 

  การตัดแต่งกิ่ง

ตัดแต่งกิ่งในช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ตัดกิ่งแขนงให้ชิดลำต้นในระดับต่ำกว่า
2 เมตร เริ่มตั้งแต่ยาง อายุประมาณ 1 ปี สภาพท้องที่แห้งแล้ง ควรตัดแต่งกิ่งแขนง
ในระดับต่ำกว่า 1.7 เมตร ใช้กรรไกร ตัดให้ชิดกับลำต้น ไม่ควรใช้มีดตัดหรือสับ
ไม่โน้มต้นยางลงมาตัดแต่ง เพราะจะทำให้ เปลือกแตก น้ำยางไหล หรือหักได้
ใช้ปูนขาว หรือปูนแดง หรือสี ทาบริเวณ แผลที่ตัด

  การกำจัดวัชพืช

- วัชพืชในสวนยางแบ่งออกเป็น วัชพืชทั่วไป และหญ้าคา
- กำจัดได้หลายวิธี เช่น การใช้แรงคนถาก ไถพรวน ปลูกพืชคลุมดิน และใช้สารเคมี

  การปลูกพืชคลุมดิน

ประโยชน
- ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
- ป้องกันการพังทะลายของดิน
- ควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช
- ลดค่าใช้จ่ายในการปราบวัชพืช
 

พันธุ์พืชคลุมดิน

เป็นพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ คาโลโปโกเนียม เซนโตรซิมา เพอราเรีย ซีรูเลียม

วิธีการปลูก

- ปลูกแบบหว่าน ห่างจากแถวยาง 2 เมตร เหมาะกับสวนโล่งเตียนและเตรียมพื้นที่อย่างดี
- ปลูกเป็นแถว ปลูกห่างกัน 2 เมตร 3 แถว เหมาะกับสวนที่ปลูกพืชแซมและสวนที่อยู่บนควนเขา
- ปลูกแบบเป็นหลุม ระยะ 30 X 100 ซม. จำนวน 5 แถว เหมาะกับสวนที่มีวัชพืชขึ้นบ้างแล้วแต่ยังไม่หนาแน่น

น้ำยางสดจากสวนนำมาแปรรูปได้หลากชนิดในรูปของน้ำยางข้น และยางแห้ง ได้แก่ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันยางเครพ ฯลฯ

  ลักษณะของยางแผ่นคุณภาพดี

- ยางแผ่นสะอาด ไม่มีรอยคราบน้ำกรด หรือเหนียวเยิ้ม เมื่อยกส่องดู
- ต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือจุดด่างดำในเนื้อยางและไม่มีฟองอากาศ
- แผ่นบาง ความหนาของแผ่นเฉลี่ย 2.8 - 3.2 มิลลิเมตร ผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า   กว้าง 40-45 เซนติเมตร ยาว 80-85 เซนติเมตร
- เนื้อยางแห้งใส สีของแผ่นยางสม่ำเสมอ สีเดียวกันตลอดทั้งแผ่น
- แผ่นยางมีลายดอกนูนชัด มีความยืดหยุ่น


  ไม้ยางพารา

- ในอดีตไม้ยางพาราถูกนำไปใช้ทำเป็นฟืนเผาถ่าน หรือเผาทำลายทิ้ง เนื่องจากขาดเทคโนโลยี ในการรักษาเนื้อไม้ และเทคนิคการผลิต   ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ไม้ยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ ไม้ยางพาราถือเป็นไม้ป่าปลูก มิใช่ไม้ธรรมชาติ - เป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตของประเทศไทย เนื่องจากประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก มีการปิดป่าทำให้สถานการณ์ขาดแคลนไม้เนื้อแข็ง    ทวีความรุนแรง
- ปี 2541 ประเทศไทยส่งออกไม้ยางพารา คิดเป็นมูลค่า 22,289 ล้านบาท ปี 2543 เพิ่มขึ้นเป็น 31,374 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 41 %

  ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

- เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
- ผลิตภัณฑ์ไม้ เช่น เครื่องใช้ทำด้วยไม้ กรอบรูปไม้ รูปแกะสลัก ไม้ปาร์เก้ ไม้พื้น ไม้นั่งร้าน ไม้ค้ำยันสำหรับการก่อสร้าง
- ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น เช่น ไม้แปรรูปเป็นแผ่นหนาเกิน 6 มิลลิเมตร แผ่นไม้วีเนียร์
- ของเล่นไม้ประเภทประเทืองปัญญา
- เชื้อเพลิง ได้แก่ ฟืนและถ่าน
- เยื่อกระดาษ

  ราคาน้ำยาง

วัน/เดือน/ปี ท้องถิ่น ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
ยางแผ่นดิบ น้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางแผ่น
รมควันชั้น3
ยางแผ่นผึ่งแห้ง น้ำยางสด FOB.
(Bangkok)
1 กรฏาคม 2551 100.65 100.00 102.73 106.20 - 100.50 110.20
2 กรฏาคม 2551 102.10 99.50 103.23 106.83 - 99.50 110.05
3 กรฏาคม 2551 101.60 100.00 102.75 106.43 - 100.00 110.00
4 กรฏาคม 2551 101.25 100.00 102.57 105.88 - 101.00 109.75
7 กรฏาคม 2551 101.25 100.95 102.57 106.01 - 101.50 109.75
8 กรฏาคม 2551 101.25 100.95 102.61 106.09 - 101.50 109.25
9 กรฏาคม 2551 100.60 100.95 102.12 104.89 - 101.50 108.30
10 กรฏาคม 2551 100.60 99.50 102.15 104.65 - 99.50 108.00
11 กรฏาคม 2551 101.30 99.50 102.86 105.49 - 100.00 108.25
14 กรฏาคม 2551 101.60 100.00 103.09 105.79 - 100.50 108.40
15 กรฏาคม 2551 100.65 100.00 102.09 103.31 - 100.50 108.00
16 กรฏาคม 2551 99.40 99.00 101.06 103.06 - 99.00 107.85
21 กรฏาคม 2551 97.90 97.00 99.33 102.33 - 97.00 107.00
22 กรฏาคม 2551 97.70 97.00 99.14 102.15 - 97.00 106.80
23 กรฏาคม 2551 97.20 97.00 98.86 101.76 - 97.50 106.15
24 กรฏาคม 2551 96.70 96.50 98.68 101.58 - 96.50 106.10
ค่าเฉลี่ย 100.11 99.24 101.61 104.53 0.00 99.56 108.37


  Copyright (C) N.Y. Plantation Co., Ltd. All Rights Reserved.
  Created By SiamWebMate